garanci e cilësisë

angazhim cilësor

a. vetëm pjesë të reja dhe origjinale;
b. garanci 12 muaj
c. nuk ka falsifikim: nëse ndonjë pjesë rezulton e falsifikuar, ne pranojmë kthimin ose zëvendësimin pa kushte.

Top